-
 Prylgalleri
Ett separat hus med 15 - 20000 böcker. Mycket klassiker och relativt nya böcker. Hälften är fackliteratur, sorterat efter ämnesområde. 

Kvarngalleri
Site Builder drivs av  Vistaprint